Maui Kings

 

(1)Kuhimana ((k) Maui Chief)

    m. ?

      (2)Kamaloohua ((k) Maui Chief; ruled over greater part of Maui)

          m. ?

             (3)Waohaakuna ((w) connected Mailikukahi of Oahu to Maui line of chiefs)

                

                   

-------

 

(1)Wakalana((k) ruled over Windward side of Maui and resided in Wailuku at same time as ABOVE Kamaloohua)

    m.  Neleike ((w) from vessel called "Mamala"; may have been crew of Japanese vessel; progenitors of a light-colored family)

        (2)Alo-o-ia (k)

 

-------

 

(1)Kaulahea I ((k) three generations after Kamaloohua)

    m. ?

    (2)Kakae (k)

        m. Kapohauola (w)

            (3) Kahekili I ((k) Mo'i of Maui)

                 m. ?

                    (4)Kawao Kaohele ((k) succeeded Kahekili I as Mo'i of Maui)

                        m. Kepalaoa (w)

                               (5)Piilani ((k) succeeded father as Mo'i of Maui; see also below)

                                   m1. Laielohelohe ((w) see below)

                                   m2. Moku-a-Hualeiakea ((w) Hawaii chiefess of Ehu family)

                                         (6)Kauhiiliula-a-Piilani (w)

                                             m. Laninui-a-kaihupee ((k) chief of Koolau, Oahu, and lineal descendant of Maweke)

                                   m3. Kunuunui-a-kapokii (w)

                                         (6)Nihokela ((k) married niece; see below)

                    (4)Keleanohoanaapiapi (w)

                        m1.  Lo-Lale ((k) son of Kalona-iki; brother of Piliwale)

                               (5)Kaholi-a-Lale

                               (5)Luliwahine

                               (5)Luli Kane

                        m2.  Kalamakua ((k) son of Kalona-nui, on the Oahu Maweke line)

                               (5)Laielohelohe (w)

                                   m. Piilani ((k) wife's cousin; the son of Kelea's brother, Kawaokaohele)

                                        (6)Piikea ((w) became wife of Umi, son of Liloa, the Mo'i of Hawaii)

                                        (6)Lono-a-Pii ((k) succeeded father as Mo'i of Maui)

                                            m1. Kealana-a-waauli ((w) g-granddaughter of of Kahakuokane, sovereign of Kauai)

                                                  (7)Kaakaupea (w)

                                                      m. Nihokela ((k) wife's uncle)

                                                         (8)Piilaniwahine (w)

                                                             m. Kamalalawalu.

                                                  (7)Moihala (w)

                                        (6)Kalaaiheana (w)

                                        (6)Kiha-a-Piilani ((k) succeeded brother as Mo'i of Maui)

                                            m1. Kumaka ((w) of the Hana chief families)

                                                  (7)Kamalalawalu ((k) succeeded father as Mo'i of Maui; one recognized wife)

                                                      m. Piilani-wahine ((w) see above; dau. of cousin)

                                                          (8)Kauhi-a-kama ((k) succeeded father as Mo'i of Maui; one recognized wife)

                                                              m. Kapukini ((w) dau. of Makakaualii, of Hawaii reigning family)

                                                                  (9)Kalanikaumakaowakea ((k) only known son of parents; followed as Mo'i of Maui)

                                                                      m1. Kaneakauhi or Kaneakalau (w)

                                                                           (10)Lonohonuakini ((k) succeeded father as Mo'i of Maui)

                                                                                  m. Kalanikauanakinilani (w)

                                                                                     (11)Kaulahea ((k) succeeded father in govt.)

                                                                                         m1. Kalanikauleleiaiwi ((w) dau of Keakealani, of Hawaii)

                                                                                             (12)Kekuiapoiwanui ((w) a.k.a. Kalanikauhihiwakama and Wanakapu)

                                                                                         m2. Papaikaniau ((w) a.k.a. Lonoikaniau; dau of husband's uncle, Umi-a-Liloa)

                                                                                             (12)Kekaulike ((k) a.k.a. Kalaninuikuihonoikamoku, succeeded as Mo'i of Maui; d. 1736-40)

                                                                                                  m1. Kahawalu (w)

                                                                                                       (13)Kauhiaimokuakama (k)

                                                                                                            m. Luukia (w)

                                                                                                               (14) Kamakahukilani (w)

                                                                                                                     m. Kekuamanoha ((k) one of Kekaulike's sons)

                                                                                                                         (15)Kalaimoku (k)

                                                                                                                         (15)Poki ((k) d. 1829)

                                                                                                                         (15)Kahakuhaakoi (w)

                                                                                                                               (16)Kahalaia (k)

                                                                                                                               (16)Keahikuni Kekauonohi ((w) granddaughter of Kamehameha I)

                                                                                                               (14)Kalolawahilani (w)

                                                                                                                     m. Keaumokupapaia (k)

                                                                                                                         (15)Keakakilohi (k)

                                                                                                                               m. Kamahanakapu (w)

                                                                                                                                 (16)Kalaniopuu (k)

 

 

 

 

                                                                                     (11)Lonomakaihonua (k)

                                                                                     (11)Kalaniomaiheuila (w)

                                                                                             (12)Kalanikahimakeialii (w)

                                                                                                  m. Kualii ((k) of Oahu)

                                                                                                      (13)Kaionuilalahai (w)

                                                                                                             (14)Kahahana ((k) last independent chief of Oahu; d. 1783)

                                                                           (10)Piilaniwahine (w)

                                                                                 m. Ahu-a-I (k)

                                                                                     (11)Lonomaaikanaka (w)

                                                                                          m. Keaweikekahialiiokamoku ((k) about 1700s)

                                                                                             (12)Kalaninuiamamao (k)

                                                                     m2. Makakuwahine ((w) of Keaunui-a-Maweke-Laakona family)

                                                                           (10) Umi-a-Liloa

                                                                                    (11)Papaikaniau ((w) see above)

                                                                                    (11)Kuimiheua

                                                                                    (11)Uluehu

                                                                           (10)Kauloaiwi ((k) unknown which mother from)

                                                          (8)Umikalakaua (k)

                                                          (8)Kalakauaehu-a-kama (k)

                                                               m. ?

                                                                  (9)Kawaumahana

                                                                  (9)Kihamahana

                                                                  (9)Moihala

                                                          (8)Pai-kalakaua (k)

                                                          (8)Piilanikapo (w)

                                                          (8)Kaunoho (w)

                                            m2. Koleamoku ((w) daughter of Hoolae, Hana chief at Kauwiki)

                                                  (7)Kauhiokalani (k)

                                       

 

 

    (2)Kakaalaneo ((k) ruled jointly with brother over islands Maui and Lanai)

        m1. Kanikaniaula ((w) of the Moloka'i Kamauaua family)

             (3)Kaululaau (k)

                   m. ?

                    (4)Kuihiki

                    (4)Kuiwawau

                    (4)Kuiwawau-e

                    (4)Kukahaulani

                    (4)Kumakaakaa

                    (4)Ulamealani

        m2. Kaualua (w)

             (3) Kaihiwalua (k)

                  m. ?

                   (4)Luaia (k)

                       m. Kukaniloko ((w) daughter of Piliwale, the Mo'i of Oahu, son of Kolona-iki, and brother of Lo-Lale and Kamaleamaka.