KALAKAUA

 

(1)Keawe-ikekahi-aliiokamoku II (1700's) - see Kamehamehas for more

    (2)Kalaninuiamamao 

        m. Kaolanialii (w)

            (3)Alapaiwahine (w)

                 m. Kepookalani ((k,) First cousin of Kamehameha I)

                     (4)Kamanawa (k)

                          m. Kamokuiki (w)

                             (5)Caesar Kapaakea ((k,) 1815-Nov. 13, 1866)

               

             

                     Kepookalani (k,) First cousin of Kamehameha I)

                      m. Keohohiwa (w)

                          (4)Aikanaka (k)

                               m. Kamae (w)

                                  (5)Keohokalole ((w,) 1816-April 6, 1869)

                                       m. (5) Caesar Kapaakea (k)

                                                (6)James Kaliokalani

                                                (6)David Kalakaua (Kalakaua means "Day of Battle," Nov 16, 1836-Jan 20, 1891, King - Feb. 12, 1874)

                                                     m. Kapiolani (Kaumualii granddaughter, 1834-June 24, 1899)

                                                (6)William Pitt Leleiohoku II (Adopted by Ruth 1862, pampered him outrageously, 1855-Apr. 9, 1877)

                                                (6)Liliuokalani ((Sept. 2, 1838 - Nov. 11, 1917) Adopted by Bernice's parents: Paki & Konia)

                                                    m. Sept. 16, 1862, John Owen Dominis (1831-Aug. 27, 1891)

                                                (6)Miriam Kekouluohi Likelike (1851-1887)

                                                     m. Archibald Scott Cleghorn

                                                       (7) Kaiulani (Oct. 16, 1875-Mar. 6, 1899)

                 

 

KAUAI KINGS

(1)Laamaikahiki

   m. ?

    (2)? (k)

    (2) Ahukini-a-Laa (k)

         m. Hai-a-Kamaio ((w) grandaughter of Luaehu)

             (3)Kamahano (k)

                  m. Kaaueanuiokalani ((w) unknown descent)

                      (4)Luanuu (k)

                          m.  Kalanimoeikawaikai (w)

                              (5)Kukona (k)

                                  m.  Laupuapuamaa ((w) ancestry not known)

                                      (6)Manokalanipo (k)

                                          m. Naekapulani ((w) uncertain lineage; one legend calls her Naekapulani-a-Makalii, meaning Makalii was her father)

                                             (7)Napuu-a-mano

                                             (7)Kahai-a-mano

                                             (7)Kaumaka-mano (k)

                                                 m. Kapoinukai

                                                    (8)Kahakuakane (k)

                                                        m2.  Kaponaenae (w)

                                                               (9)Kahekiliokane

                                                               (9)Kuonamauaino

                                                        m1. Manokaikoo (w)

                                                              (9)Kuwalupaukamoku (k)

                                                                  m. Hameawahaula ((w) parentage not given)

                                                                      

(10) Kahakumakapawao (Mo'i of Kauai; son of (9) Kuwalupaukamoku and Hameawahaula)

    m. ?

       (11) Kalanikukuma ((k) Mo'i of Kauai)

            m. Kapoleikauila ((w) do not know who descended from)

                (12)Kahakumakalina ((k) Mo'i of Kauai)

                     m1. Akahiilikapu ((w) has been said that she, one of Umi-a-Liloa's daughters, of Hawaii, went to Kauai and became his wife.)

                         (13)Keliiohioohi (k)

                              m. ?

                                  (14)Akahikameenoa ((w) one of the wives of I of Hilo)

                         (13)Koihalauwailaua ((w) aka Koihalawai)

                              m. Keawenui-a-Umi ((k) of Hawaii)

                     m2. Kahakumaia ((w) parentage not given)

                         (13)Kamakapu ((k) Mo'i of Kauai)

                              m. Pawahine (w)

                                  (14)Kawelomahamahaia ((k) King of Kaua'i)

                                      m.Kapohinaokalani ((w) do not know who descended from)

                                          (15)Kawelomakualua ((k) Mo'i of Kaua'i)

                                              m. Kaawihiokalani ((w) his sister)

                                                  (16)Kawelo-aikanaka ((k) twin brother; Mo'i of Kauai; defeated by cousin, Kawelo-a-Maihunalii, a.k.a. Kaweloleimakua, son of Malaiakalani; not known what happened to family after death.) 

                                                      m. Naki (w)

                                                  (16)Kawelo-a-peekoa ((k) twin brother)

                                                       m.?

                                                           (17)Kau-a-Kaweloaikanaka (w)

                                                                m. Kanehoalani ((k) Moloka'i chief; grandson of Kalanipehu of Moloka'i)

                                          (15)Kaweloikiakoo (k)

                                          (15)Kooakapoko (k)

                                          (15)Kaawihiokalani (w)

                                          (15)Malaiakalani (w)  

                                              m. Maihunalii (k)

                                                   (16) Kawelo-a-Maihunalii ((k) a.k.a. Kaweloleimakua; became King of Kauai after defeating cousin, Kawelo-aikanaka)

                                                        m. Kanewahineikiaoha ((w) daughter of Kalonaikahailaau, of the Koolau chief families on O'ahu)

                                                            (17)Kaneikaheilani (w)

                                                                 m. Kaaloapii ((k) a Ka'u chief from Hawaii)

 

         

               (12)Ilihiwalani ((k) sometimes called Ilimealani)

                    m. Kamili ((w) a sister of Kaulala of the Oahu Maweke-Elepuukahonua line)

                        (from these two descended Lonoikahaupu, the great-grandfather of Kaumuali'i)

                        

-------------

NOTE:  (1)Kuali'i ((k) of O'ahu; next chief over the Windward side of Kauai after death of Kawelo-a-Maihunalii)

                  m.?

                      (2)Peleioholani ((k) Mo'i of Kauai)

                          m. ?

                             (3) Kumahana ((k) Mo'i of O'ahu about 1770

                                  m. ?

                                      (4)Kaneoneo (k) 

                                          m. Kamakahelei ((w) see below)

 

 

-------------

  

(1) Kealohikanakamaikai

     m. Kaneiahaka ((w) grand-daughter of Ilihiwalani)

         (2)Kealohi-a-peekoa (k)

         (2) Kealohikikaupea (k)

         (2)Kapulauki (w)

             m. Kainaaila ((k) son of Kaihikapumahana; grandson of Lonoikamakahiki of Hawaii)

                  (3)Kuluina (w)

         (2)Kauakahilau (k)

              m. Kuluina ((w) niece of Kauakahilau)

                  (3)Lonoikahaupu ((k, contemporary with Kuali'i)

                      m1.  Kalanikauleleiaiwi ((w) high-born wife of Keawe, the Mo'i of Hawai'i)

                          (4) Keawepoepoe (k)

                                m. ?

                                    (5) Keeaumokupapaiahiahi ((k) Hawai'i chief)

                                    (5) Kameeiamoku ((k) Hawai'i chief)

                                    (5) Kamanawa ((k) Hawai'i chief)

                      m2. Kamuokaumeheiwa ((w) do not know who descended from)

                           (4) Kaumeheiwa (k)

                                 m.  Kaapuwai ((w) do not know who descended from; may have been daughter of Peleioholani, which would explain change of power to daughter)

                                    (5)Kamakahelei ((w) Mo'i of Kaua'i when Captain Cook arrived)

                                        m1. Kaneoneo (son of Kumahana; died about 1785-6)

                                             (6) Lelemahoalani (w)

                                             (6) Kapuaamohu ((w) one of the wives of Kaumualii)

                                       m2. Kaeokulani ((k) younger brother of Kahekili; died 1794 on O'ahu)

                                             (6) Kaumualii ((k) aged 14-17 in 1792; became sovereign of Kaua'i after mother's death )

                                                  m. 1821 Kaahumanu (w)

                                                  m. Kapuaamohu (w)

                                                      (7) Keoki (George)

                                                      (7) Kealiiahonui

                                                           m. Kaahumanu (m. 1821)

                                                      (7)Kuhio ((k) Hawaii)

                                                           m. Kinoike (w)

                                                               (8) Kapiolani (1834-June 24, 1899)

                                                                     m. Dec. 19, 1863 Kalakaua

                                                               (8) Kapooloku ((Poomaikelani) 1838-Oct. 22, 1895)

                                                                     m. Hiram Kahanawai

                                                               (8) Kinoike Kekaulike ((Virginia) 1843-Jan. 8, 1884)

                                                                    m. David Piikoi

                                                                        (9)Keliiahonui (1869- Sept. 21, 1887)

                                                                        (9)David Kawananakoa (1868- June 2, 1908)

                                                                            m. Abigail Campbell

                                                                        (9) Jonah Kuhio Kalanianaole (March 26, 1871- Jan. 7, 1922)

                                                                             m. Eliz. Kahanu K. Kaauwai

 

HOME

 

SOURCES:  

Pratt, Elizabeth Kekaaniauokalani. History of Keoua Kalanikupuapa-i-kalani-nui, Father of Kings, and His Descendants, with Notes on Kamehameha I, First King of All Hawaii.  Honolulu, T.H., 1920

Hunter, Charles H. The Kamehamehas; Kalakaua; Kauai Kings; Kawananakoas. Genealogical Tables.  1968

Fornander, Abraham Fornander's Ancient History of the Hawaiian People  Mutual Publishing; Honolulu, HI.  1996

Kamakau, Samuel M. Ruling Chiefs of Hawaii.  Kamehameha Schools Press; Honolulu, HI.  1992.